sobota, 10 stycznia 2015

Detektyw zamiast wywiadowni gospodarczej

Pierwsze wywiadownie gospodarcze na świecie powstawały już w drugiej połowie XIX wieku, wówczas nazywane były „biurami informacyjnymi”. Bez wątpienia wpływ na ich rozwój miał
wzrost gospodarczy, a co za tym idzie większe było zapotrzebowanie na fachowe, szczegółowe i wiarygodne informacje na temat kontrahentów i partnerów biznesowych, które to pozwalałyby szybko ocenić konkurenta, jego pozycję na rynku oraz opłacalność planowanych inwestycji.


poniedziałek, 5 stycznia 2015